Gelieve de web site condities aandachtig te lezen vooraleer te gebruiken. Bij gebruik verklaar je je akkoord hiermee. Nog dit, in overeenstemming met artikel nr 6 van de wet nr 2004-575, daterende van 21 juni 2004 met betrekking tot Confidence in Numerical Economy, de www.tlbc.fr internet vertegenwoordigers zijn, als volgt:

Site Editor :

Transports Bailly Courouble
ZAC des Moulins de la Lys 59116 Houplines
Telefoon :03 20 149 149 - Fax : 03 20 149 148
Website : www.tlbc.fr
Siret registratie No. : 47350007200037
Redactionele Manager : Philippe Bailly

Host :

Host : OVH Roubaix - www.ovh.com

Ontwikkeling :

DA VINCI COM 395 Route Nationale 59930 La Chapelle d'Armentières
Site Web : www.davincicom.fr

Gebruikersvoorwaarden

Deze website (www.tlbc.fr) is opgebouwd uit verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc…), om het gebruiksvriendelijker te maken en een verbeterde lay out toe te staan. We raden ook aan om de laatste Internet browsers zoals IE/Safari/Firefox/Google Chrome te gebruiken.
Bailly Courouble Transports gebruikt alle mogelijke middelen om er voor te zorgen dat onze websites alle betrouwbare informatie en updates bevatten. Het is evenwel mogelijk dat er foutjes of vergetelheden voorkomen. We raden de gebruikers dan ook aan om de juistheid te checken en ons te adviseren over eventuele veranderingen die hij/zij wenselijk acht. Bailly Courouble Transports kan onder geen beding verantwoordelijk worden geacht voor gebruikelijk verkeerd gebruik van informatie op deze website, en/of eender ander mogelijk direct of indirect gevolg hiervan.
Cookies : De www.tbc.fr website zal vragen cookies te aanvaarden voor statistische of display redenen. Cookies zijn informatie vertaald naar je hard drive door de server van de website die je bezoekt. Ze bevatten informatie dat zich op je computer bevindt, onder tekst files die geraadpleegd wordt door de server bij het lezen en bewaren van informatie. Sommige delen van de website kunnen mogelijks niet functioneren zonder het aanvaarden van de cookies eerst.
Links :De website kan eventueel links bevatten naar derde partijen websites, en andere middelen op het internet. Bailly Courouble Transports kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de correctheid, kwaliteit of prestatie van geen enkele van deze websites, noch op vlak van inhoud, software, service of toepassing. Ze zullen niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van de sites, noch van de inhoud of activiteiten hiervan. Als U beslist om deze links te activeren, doet U dit op eigen risico. Bovendien, uw gebruik van deze sites is onderhevig aan alle gebruikelijke geplogendheden en gebruiken en voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de wet op de privacy van deze website. Internet gebruikers, abonnees en bezoekers worden niet toegestaan om eender welke pagina van deze website te linken aan eender welke ander website, behalve die van www.tlbc.fr, anders dan door puur tekst, behalve wanneer zij een formele overeenkomst hebben met Bailly Courouble Transports. Gelieve een email via de website te sturen voor toestemming. Bailly Courouble Transports behoudt zich het

Aangeboden diensten :

Al onze diensten alsook alle gerelateerde informatie zijn te vinden op onze webstie www.tlbc.fr.

Bailly Courouble Transports probeert om de informatie op deze site zo accuraat en up to date mogelijk te houden. Informatie op deze site, www.tlbc.fr is niet volledig en foto’s zijn niet contractueel. Ze zijn onderhevig aan verandering en zijn mogelijks reeds anders dan bij opstart van deze site. Temeer, alle informatie op deze site www.tlbc.fr zijn ter info alleen en zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Informatie gerelateerde contractuele beperkingen :

De informatie op deze website is zo accuraat als mogelijk en de site wordt verschillende keren per jaar aangepast. Het kan echter gebeuren dat er fouten en vergetelheden voorkomen. Mocht U een foutje, vergetelheid of wat blijkt een verkeerde werking te zijn, gelieve ons te laten weten via email (contact@tlbc.fr), met duidelijke vermelding van het probleem alsook de pagina, type computer en welke browser U gebruikt). Alle informatie die U downloade is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook aan uw computer, noch voor verlies van informatie hierdoor. Bovendien aanvaardt de gebruiker van deze site om dit te doen met de meest recente middelen, vrij van enig virus en met de laatst beschikbare generatie van browser. De hyperlinks beschikbaar op deze website en beschikbaar voor anderen op het internet kunnen, noch mogen terugvallen op de verantwoordelijkheid van Bailly Courouble Transports.

Intellectuele eigendom :

www.tlbc.fr site inhoud, onder andere maar niet gelimiteerd tot grafieken, beelden, tekst, video’s, animatie, geluid, logo’s, gifs en iconen, alsook de manier waarop ze gepresenteerd zijn, zijn exclusief eigendom van ons bedrijf, met de uitzondering van handelsmerken, logo’s en inhoud behorende tot ander partners of auteurs. Elke reproduktie, verdeling, verandering of aanpassing, publicatie of doorgifte, geheel of gedeeltelijk, van een van deze elementen zijn strikt verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Bailly Courouble Transports. Elke overtreding hierop zal gevolgen hebben, naar artikels L. en ten gevolge van de code op IE. Geen gevolg geven hieraan kan serieuze gevolgen hebben, resulterend in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud U wettelijk vervolgen.

Geschillen :

De huidige voorwaarden van www.tlbc.fr zijn onderhevig aan de Franse wet, en elk dispuut dat kan afgeleid worden vanuit deze interpretatie of uitvoering hiervan zal exclusief deel uitmaken van de competenties van de rechtbank van het bedrijf in kwestie, waar het hoofdkwartier gevestigd is. De gevoerde rechtstaal zal Frans zijn.

Persoonlijke gevevens :

Over het algemeen hoef je ons je persoonlijke data niet mee te delen wanneer je onze website www.tlbc.fr bezoekt. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk op de deze regel. Sommige diensten op onze website zouden inderdaad bepaalde informatie vereisen zoals: je naam, je functie, de naam van je bedrijf, je email adres en je telefoonnummer. Dit is het geval wanneer je het online contact formulier invult. Je bent hoedanook altijd vrij deze persoonlijk gegevens niet in te verstrekken. Maar in dat geval zal je geen gebruik kunnen maken van onze diensten op deze site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte, we zouden kunnen gebruik maken van het automatisch opvragen van bepaalde informatie over jou wanneer je op onze website navigeert: met name informatie over hoe je onze website gebruikt, over de pagina’s en diensten die je bezoekt, je IP adres, het type van browser dat je gebruikt, de tijd die je doorbrengt op onze site. Deze informatie wordt exclusief en enkel gebruikt voor intern statistische doeleinden, die ons toestaan om de kwaliteit van onze aangeboden diensten te verbeteren.. Deze databestanden zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998, Directief 96/9 van 11 maart 1996, de wettelijke bescherming van databestanden.